Word Navigator
Browse Wordولي
Browse Rootولي
Browse Location[41:34]
No.CntLinked Words
1 8 أولى
2 34 أولياء
3 2 أولياءه
4 1 أولياؤكم
5 1 أولياؤه
6 2 أولياؤهم
7 1 أوليائكم
8 1 أوليائهم
9 1 الأوليان
10 1 الموالي
11 3 المولى
12 1 الولاية
13 2 الولي
14 4 تتولوا
15 1 تول
16 1 تولاه
17 23 تولوا
18 1 تولون
19 2 تولوهم
20 9 تولى
21 8 توليتم
22 3 فأولى
23 3 فتول
24 1 فتولوا
25 4 فتولى
26 1 فلنولينك
27 3 فول
28 2 فولوا
29 1 لتولوا
30 2 لولوا
31 1 لوليت
32 2 لوليه
33 1 ليولن
34 1 موالي
35 5 مولاكم
36 2 مولانا
37 2 مولاه
38 2 مولاهم
39 4 مولى
40 1 موليها
41 1 نوله
42 1 نولي
43 1 وال
44 1 وتول
45 2 وتولوا
46 7 وتولى
47 1 ولاهم
48 1 ولايتهم
49 4 ولوا
50 3 ولى
51 21 ولي
52 13 وليا
53 1 وليكم
54 2 ولينا
55 1 وليه
56 2 وليهم
57 1 وليهما
58 2 وليي
59 1 ومواليكم
60 1 ويتولوا
61 1 ويولون
62 4 يتول
63 3 يتولهم
64 1 يتولوا
65 2 يتولون
66 1 يتولونه
67 3 يتولى
68 1 يلونكم
69 1 يولهم
70 1 يولوكم
71 1 يولون