Word Navigator
Browse Wordأرنا
Browse Rootرأي
Browse Location[41:29]
No.CntLinked Words
1 6 أرأيت
2 1 أرأيتك
3 2 أرأيتكم
4 14 أرأيتم
5 2 أراك
6 4 أراكم
7 1 أراكهم
8 2 أراني
9 2 أرنا
10 2 أرني
11 3 أروني
12 5 أرى
13 1 أريكم
14 1 أريناك
15 1 أريناه
16 4 أفرأيت
17 7 أفرأيتم
18 1 الرأي
19 3 الرؤيا
20 31 تر
21 1 تراءت
22 1 تراءى
23 2 تراني
24 1 تراهم
25 1 ترن
26 2 تروا
27 2 ترون
28 3 ترونها
29 1 ترونهم
30 3 تروها
31 19 ترى
32 1 ترين
33 1 تريني
34 1 رآك
35 4 رآه
36 2 رآها
37 1 رأته
38 1 رأتهم
39 10 رأوا
40 1 رأوك
41 2 رأوه
42 1 رأوها
43 1 رأوهم
44 12 رأى
45 1 رأي
46 6 رأيت
47 1 رأيتموه
48 5 رأيتهم
49 1 رأينه
50 1 رؤياك
51 2 رؤياي
52 2 رئاء
53 2 سأريكم
54 1 سنريهم
55 1 سيريكم
56 1 فأراه
57 1 فأروني
58 2 فتراه
59 5 فترى
60 2 فرآه
61 1 فرأوه
62 1 فسيرى
63 1 لأريناكهم
64 1 لترون
65 1 لترونها
66 1 لرأيته
67 1 للرؤيا
68 3 لنراك
69 1 لنراها
70 1 لنريك
71 1 لنريه
72 1 ليروا
73 1 ليريكم
74 1 ليريه
75 1 ليريهما
76 4 نراك
77 6 نرى
78 1 نري
79 1 نريك
80 4 نرينك
81 1 نريهم
82 1 وأرنا
83 1 وأرى
84 2 وتراهم
85 12 وترى
86 3 ورأوا
87 1 ورأى
88 1 ورأيت
89 1 ورأيتهم
90 1 ورئاء
91 1 ورئيا
92 1 وسيرى
93 1 ونراه
94 1 ونري
95 1 ويرى
96 2 ويريكم
97 2 ير
98 2 يراءون
99 1 يراك
100 2 يراكم
101 1 يراها
102 3 يره
103 27 يروا
104 8 يرون
105 1 يرونه
106 2 يرونها
107 1 يرونهم
108 7 يرى
109 3 يريكم
110 1 يريكموهم
111 1 يريكهم
112 1 يريهم