Word Navigator
Browse Wordأهلكنا
Browse Rootهلك
Browse Location[26:208]
No.CntLinked Words
1 1 أتهلكنا
2 1 أفتهلكنا
3 1 أهلكت
4 1 أهلكتهم
5 16 أهلكنا
6 4 أهلكناها
7 4 أهلكناهم
8 1 أهلكني
9 1 التهلكة
10 1 المهلكين
11 1 الهالكين
12 1 فأهلكته
13 1 فأهلكنا
14 3 فأهلكناهم
15 2 فأهلكوا
16 1 لمهلكهم
17 1 لنهلكن
18 2 ليهلك
19 3 مهلك
20 1 مهلكهم
21 1 مهلكو
22 1 مهلكوها
23 1 مهلكي
24 2 نهلك
25 1 هالك
26 4 هلك
27 1 وأهلكنا
28 1 ويهلك
29 4 يهلك
30 1 يهلكنا
31 2 يهلكون