Word Navigator
Browse Wordوعصوا
Browse Rootعصي
Browse Location[11:59]
No.CntLinked Words
1 1 أعصي
2 1 أفعصيت
3 1 عصاني
4 3 عصوا
5 1 عصوك
6 1 عصوني
7 2 عصيا
8 4 عصيت
9 1 عصيته
10 1 فعصوا
11 1 فعصى
12 1 والعصيان
13 2 وعصوا
14 2 وعصى
15 1 وعصيتم
16 2 وعصينا
17 2 ومعصيت
18 3 يعص
19 1 يعصون
20 1 يعصينك